Έρευνες σε Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία,
Σερβία, Π.Γ.Δ. Μακεδονίας, Ουκρανία & Μέση Ανατολή